Trung tâm tinh chỉnh và điều khiển xả khí FS5200E có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn

Nguyễn Hiệp   30 Tháng Một, 2018   Chức năng bình luận bị tắt ở Trung tâm tinh chỉnh và điều khiển xả khí FS5200E có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn

FS5200E có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn EN54-2 and EN54-4 về khối hệ thống báo cháy và báo động – dòng thiết bị tinh chỉnh và điều khiển and thông báo; and chuẩn mức EN12094-1 về khối hệ thống chữa cháy cố định và thắt chặt – Phần 1: nhu yếu & những phương thức thí điểm cho các dòng thiết bị trì hoãn and tinh chỉnh và điều khiển điện tử auto.

==>> Tham khảo: http://pcccsongda.vn  

CHỨC NẲNG

– tinh chỉnh đường dây, đầu vào & đầu ra, tinh chỉnh và điều khiển cho ĐK lỗi and auto đặt lại;

– kiểm soát điều hành các đường dây cho thiết bị báo cháy & tự động hóa đặt lại;

– Tùy chọn để thiết lập thời gian di tản từ 0 đến 5 phút;

– Tùy chọn để thiết đặt thời hạn khi các dòng thiết bị chữa cháy đc bật từ 10 giây đến 5 phút;

– phối hợp âm thanh cho điều kiện cháy và điều kiện lỗi với các tùy chọn để tắt;

– cơ chế thí điểm and tùy chọn cài đặt.

thông số kỹ thuật CHÍNH

==>> Tham khảo: http://pcccsongda.vn/dau-bao-chay-dung-pin-nen-su-dung-cua-thuong-hieu-nao/

Đường dây tín hiệu báo cháy & báo động đc thống kê giám sát đoản mạch and hở mạch

Chương trình đếm ngược thời gian xả khí: 0 – 5 phút

Chương trình thiết đặt thời gian xả khí: Từ 10 giây đến 5 phút

Module tùy chọn cho tình hình áp lực xả khí

Module tùy chọn cho các ngõ ra chữa cháy

thông báo các đầu báo bị loại bỏ

tự động hóa reset các tình hình báo lỗi

đồng hồ thời trang hiển thị thời hạn and nhật ký sự kiện của lên tới 100 event

Giao diện CAN để kết nối với khối hệ thống báo cháy Địa chỉ cửa hàng UniPOS

Giao diện RS232 / RS485 để tiếp xúc với bộ lặp,

Nguồn: Tổng hợp trên mạng